Gegevensbescherming

 

Gegevensbescherming

In het kader van deze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens willen wij u gedetailleerd informeren over de omgang met uw persoonlijke gegevens op de website van ConCardis. Wij willen er nu al nadrukkelijk op wijzen, dat ConCardis daarbij vanzelfsprekend steeds alle wettelijke bepalingen en voorschriften in acht neemt en naleeft.

Het verzamelen en verwerken van gegevens

Voor het gebruik van onze website is het niet absoluut noodzakelijk, dat u uw persoonsgebonden gegevens vermeldt. In het kader van uw bezoek aan onze website worden alleen de toegangsgegevens zonder persoonsrelatie opgeslagen. Deze gegevens worden daarbij uitsluitend voor de optimalisatie van onze aanbieding geanalyseerd en gebruikt en hieraan kunnen aangaande uw persoon geen conclusies worden verbonden.

Persoonsgebonden gegevens worden echter alleen verzameld, opgeslagen en / of gebruikt, wanneer u hiervoor ook uitdrukkelijk toestemming geeft. Dit kan bijvoorbeeld door het invullen en versturen van een offerte of ander formulier of bij aanmelding voor onze nieuwsbrief.

Concardis garandeert u vanzelfsprekend, dat uw persoonsgebonden gegevens bij ons slechts bewaard worden, tot het doel, waartoe u ons uw gegevens hebt toevertrouwd, vervuld is. Mocht u op een later tijdstip niet meer akkoord gaan met de opslag van uw persoonsgebonden gegevens, verzoeken wij u ons dat mee te delen. In dat geval zullen wij er natuurlijk voor zorgen dat uw gegevens gewist of geblokkeerd worden. Hetzelfde geldt voor het veranderen van uw gegevens. Graag voeren wij na een desbetreffende aanwijzing van u de noodzakelijke correcties uit.

Gebruik van Cookies

Om het bezoeken van onze website attractief en voor u het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op enkele pagina's van onze website zogeheten "cookies". Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden, die lokaal in het buffergeheugen van de internetbrowser in uw computer opgeslagen worden. Cookies maken zodoende de herkenning van de internetbrowser bij uw volgende bezoek aan onze website mogelijk, waardoor ons aanbod voor u nog gebruiksvriendelijker, effectiever maar ook veiliger wordt. 

De omgang met uw persoonsgebonden gegevens wordt daardoor echter niet beïnvloed. Wij kunnen u garanderen, dat het partnerbedrijven niet toegestaan is, via onze website persoonsgebonden gegevens door middel van cookies te verzamelen, te verwerken of te gebruiken.  

Overdracht van uw gegevens aan derden

Doorgifte, verkoop of andere overdracht van uw persoonsgebonden gegevens aan derden vindt geen plaats, tenzij dat dit voor de vervulling van het voorziene doel of ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst vereist is of u daarmee uitdrukkelijk ingestemd heeft. Zo kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn, dat ConCardis bij de vraag om een offerte of bij bestellingen van producten uw adres en bestelgegevens aan de dienstverlener doorgeeft.

Recht van inzage

Wij willen op deze plaats nogmaals benadrukken, dat het thema gegevensbescherming bij ConCardis een hoge prioriteit heeft. Ze heeft u als bezoeker van onze website altijd recht op kosteloze inlichtingen over uw opgeslagen gegevens evenals recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens.

Contactpersoon voor de gegevensbescherming

Mocht u vragen over het verzamelen, verwerken of het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens hebben of inlichtingen over, correctie, blokkering of het wissen van gegevens wensen, neemt u dan evenals voor het herroepen van verleende toestemmingen contact op met: datenschutzbeauftragter@concardis.com.

Plugins sociale netwerken

Twitter-knop

Onze website gebruikt de knoppen van het sociale netwerk Twitter, dat door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA wordt geëxploiteerd. De bladwijzers zijn gemarkeerd met een Twitter-logo (gestileerde blauwe vogel). Bij het klikken op dit logo is het mogelijk een bijdrage of pagina van deze offerte bij Twitter te delen of de twitteraar op Twitter te volgen.

Wanneer een gebruiker een webpagina van deze website oproept die een dergelijke knop bevat, bouwt zijn browser een directe verbinding op met de servers van Twitter. De inhoud van de Twitter-knoppen wordt vanuit Twitter rechtstreeks naar de browser van de gebruiker verzonden. We hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Twitter met behulp van deze plugin produceert. Als u bent aangemeld bij Twitter, kan Twitter het bezoek aan uw Twitter-account toewijzen. Doel en reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Twitter en uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de privacyverklaringen van Twitter https://twitter.com/privacy?lang=en.

Als u niet wit dat Twitter via onze website gegevens over u verzamelt, moet u zich voorafgaande aan uw bezoek aan onze website bij Twitter uitloggen, en eventueel door Twitter op uw pc opgeslagen cookies verwijderen.

De '+1'-knop van Google

Op onze website vindt u de '+1'-knop van de sociale netwerksite 'Google +', die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, wordt aangeboden. De knop is te herkennen aan het '+1'-teken.

Wanneer u een van onze pagina's met die knop bezoekt, dan maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de Google-servers. De inhoud van de '+1'-knop wordt door Google rechtstreeks doorgegeven aan uw browser en vervolgens ingebed in de website. Derhalve hebben we geen enkele invloed op de omvang van de gegevens die Google verzamelt via de knop. Hebt u een Google+-account, maar wilt u niet dat Google de gegevens verzameld via onze website koppelt aan uw accountgegevens bij Google, dan moet u zich afmelden bij 'Google+' alvorens u onze website bezoekt.

Informatie over het doel en het bereik van de gegevensverzameling, over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en over uw rechten en instelmogelijkheden op dat vlak om uw privésfeer te beschermen, vindt u in de Google-bepalingen omtrent gegevensbescherming via de link http://www.google.com/intl/nl/policies/.

YouTube

Op deze website worden plugins gebruikt van Youtube.de/Youtube.com die - vertegenwoordigd door Google Inc. - aangeboden worden door Youtube, LLC, Cherry Ave., VS. Wanneer u pagina's van onze website opent die voorzien zijn van een dergelijke plugin, dan wordt er verbinding gemaakt met de Youtube-servers en daarbij de plugin via een mededeling aan uw browser weergegeven op de webpagina. Zo wordt aan de Youtube-server meegedeeld welke van onze webpagina's u bezocht hebt. Bent u op dat moment aangemeld bij Youtube, dan kent Youtube die informatie van uw persoonlijke gebruikersaccount toe aan dit platform. Bij het gebruik van deze plugin, bijvoorbeeld bij het aanklikken/afspelen van filmpjes of het verzenden van commentaren, worden die gegevens gekoppeld aan uw Youtube-gebruikersaccount. Dat kunt u enkel voorkomen door u af te melden voor u de plugin gebruikt. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens via het platform en via plugins vindt u in de bepalingen omtrent gegevensbescherming: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/

XING Share-button

Op onze website wordt de XING Share-button (Xing AG, Gänsemarkt 6, 20354 Hamburg) gebruikt.
Bij het openen van deze website wordt via uw browser kortstondig verbinding tot stand gebracht met de servers van XING AG ('XING') waarmee de functies van de 'XING Share-button' (in het bijzonder de berekening/weergave van de tellerwaarde) aangeboden worden. XING verzamelt geen persoonsgegevens via deze website. XING slaat in het bijzonder geen IP-adressen op. Er gebeurt ook geen analyse van uw gebruik via cookies die gekoppeld zijn aan de 'XING Share-button'. De meest recente bepalingen omtrent gegevensbescherming verbonden aan het gebruik van de 'XING Share-button' en alle aanvullende informatie vindt u onder de volgende link: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn Recommend-knop

Op deze website zijn plugins ingebouwd van de socialenetwerksite LinkedIn, eigendom van de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS (hierna 'LinkedIn'). De plugins van LinkedIn herkent u aan het LinkedIn-logo of aan de 'Share'-knop (delen) op deze website. Wanneer u deze website bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de LinkedIn-server. Zo weet LinkedIn dat u met uw IP-adres deze website hebt bezocht. Als u de 'Share'-button van LinkedIn aanklikt terwijl u bent aangemeld op uw LinkedIn-account, dan kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw LinkedIn-profiel. Zo kan LinkedIn uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount.

Hebt u een LinkedIn+-account, maar wilt u niet dat LinkedIn de gegevens verzameld via onze website koppelt aan uw accountgegevens bij LinkedIn, dan moet u zich afmelden bij 'LinkedIn' alvorens u onze website bezoekt.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens via het platform en via plugins vindt u in de bepalingen omtrent gegevensbescherming: http://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

De 'Vind ik leuk'-knop van Facebook

Op onze website zijn plugins van de socialenetwerksite Facebook ingebouwd (Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland). Die plugins herkent u aan het Facebook-logo of aan de 'Vind ik leuk'-knop ('Like'-button) op onze website. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u een van onze websites bezoekt waar een dergelijke plugin gebruikt wordt, dan maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugins wordt door Facebook rechtstreeks aan uw browser bezorgd en ingebed in deze website. Zo weet Facebook dat u een bepaalde pagina van onze website hebt geopend.

Wanneer u bent aangemeld bij Facebook, dan kan uw bezoek worden toegekend aan uw Facebook-account.
Bij interactie met de plugins, bijvoorbeeld wanneer u op de 'Vind ik leuk'-knop klikt of een bericht plaatst, dan geeft uw browser de bijhorende informatie rechtstreeks door aan Facebook om ze daar op te slaan.
Omdat die overdracht rechtstreeks gebeurt, nemen wij geen kennis van de overgedragen gegevens. Informatie over het doel en het bereik van de gegevensverzameling door Facebook, over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en over uw rechten en instelmogelijkheden op dat vlak om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen, vindt u in de Facebook-bepalingen omtrent gegevensbescherming via de link http://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.php.

Gegevensbescherming en websites van derden

Deze website kan hyperlinks van en naar websites van derden bevatten. Wanneer u een hyperlink naar een van die websites aanklikt, gelieve er dan rekening mee te houden dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor vreemde inhoud of voor de bijhorende bepalingen omtrent gegevensbescherming. We vragen u dan ook om de huidige bepalingen voor gegevensbescherming te raadplegen alvorens u persoonlijke gegevens doorgeeft aan die websites.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacybepalingen te allen tijde en met onmiddellijke uitwerking te wijzigen. De meest recente versie van deze verklaring is nu beschikbaar op onze website. Gelieve regelmatig de toepasbare bepalingen voor gegevensbescherming op onze website te raadplegen.

Uw rechten - Contactgegevens

U hebt op elk moment het recht om kosteloos informatie te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren, over de herkomst en de ontvangers ervan alsook over het doel van die bewaring. Verder hebt u krachtens de toepasbare wetgeving het recht om te allen tijde uw persoonlijke gegevens te laten wijzigen, blokkeren of verwijderen.

Hebt u nog vragen, opmerkingen of wensen met betrekking tot de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens, gelieve dan contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (datenschutzbeauftragter@concardis.com).