Offerte aanvragen

Winkels: +4969 7922 2095

Internetwinkels: +69 7922 4059

Klantenservice

Impressum

 

Impressum

De Concardis GmbH is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met hoofdzetel in Eschborn bij Frankfurt-am-Main. Zij is in het handelregister van het kantongerecht in Frankfurt/Main onder nummer HRB 57036.

Concardis heeft een vergunning van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108 in 53117 Bonn en staat onder toezicht van deze instantie.

Omzetbelastingsidentificatienummer (BTW.): DE 228 965 682

De vennootschap is eigendom van: Jana Brendel, Carsten Höltkemeyer

Adres:

Concardis GmbH
Helfmann-Park 7
65760 Eschborn
Germany
Telefon: +49 69 7922-0
Telefax: +49 69 7922-4500
E-Mail: cc@concardis.com 

Dit is een uitgave van Marketing, Concardis GmbH, Eschborn. Alle rechten voorbehouden.

Juridische informatie:

Concardis GmbH controleert en actualiseert de informatie op haar website voortdurend. Niettegenstaande alle zorgzaamheid kunnen de gegevens ondertussen gewijzigd zijn. De aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de ter beschikking gestelde gegevens kan daarom niet worden opgenomen. Tegelijkertijd geldt ook dat Concardis GmbH voor alle andere websites waarnaar, d.m.v. een hyperlink, wordt verwezen niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud, die op grond van zulk een link wordt bereikt.

Bovendien, behoudt Concardis GmbH zich het recht voor, wijzigingen of aanvullingen aan de reeds ter beschikking gestelde aan te brengen.

De inhoud en structuur van Concardis GmbH zijn auterursrechterlijk beschermd. Voor het repoduceren van informatie of gegevens, meerbepaald het gebruik van teksten of gedeelten ervan, of van beeldmateriaal, is de voorafgaandelijke toestemming nodig van Concardis GmbH.